Skilessen.

Skilessen heeft dat wel zin voor mij, zal ik het ooit wel leren?

Deze vraag wordt vaak gesteld. Dan hier mijn antwoord.

Goeie skier worden.

Wat denk je: speelt talent een rol in hoe goed je kunt worden in skien (of in wat dan ook in het leven)?

Veel skiers denken van wel. Met name wanneer ze blijven hangen op een bepaalde niveau – of nog maar héél langzaam beter worden – schrijven ze dat toe aan een gebrek aan talent.

Ik ben met sporten altijd al onhandig geweest, dus zo gek is het niet dat ik skien moeilijk vind en maar traag vooruit ga.’

‘Ik heb nou eenmaal niet zoveel balansgevoel, daar moet ik het mee doen.’

Ik ben gewoon niet zo goed in skien, ik heb mijn plafond bereikt, veel beter dan dit kan ik niet worden.’

Journalist Daniel Coyle denkt daar heel anders over. (Ik ook.)

Hotbeds

Coyle reisde de hele planeet af om onderzoek te doen naar wat hij ‘hotbeds’ noemt: plekken die een statistisch onwaarschijnlijk aantal toppers produceren.

Hij onderzocht hotbeds in allerlei sporten, van tennis tot honkbal, van voetbal tot schaken, en in andere disciplines zoals zang en klassieke muziek. Hij kwam tot een even simpele als grensverleggende conclusie, tevens de ondertitel van zijn boek The Talent Code: “Talent isn’t born. It’s grown.”

Oftewel: je wordt niet geboren met talent, je ontwikkelt het!

Of, nog zorgvuldiger geformuleerd: de invloed van aangeboren talent – als het überhaupt al bestaat… – op onze vermogens om ergens goed in te worden is vele malen kleiner dan we met z’n allen denken!

Belangrijker dan talent…

Ja, dat bij je geboorte al vaststaat hoe goed je ergens in bent (of kunt worden), is dus een broodje-aap-verhaal. Honderd keer belangrijker dan je genen, aldus Daniel Coyle:

  1. je eigen verlangen om ergens goed in te worden (dat moet groot zijn!)
  2. de coaching die je krijgt (die moet van hoog niveau zijn!)
  3. je manier van trainen (die moet effectief zijn!)

Hoe brandend jouw verlangen is om goed te leren skien, kan ik niet beïnvloeden: die motivatie is er, of die is er niet, en in beide gevallen kan ik daar niets aan veranderen. (Ik kan je wel vertellen: als je geen verlangen hebt om een betere skier te worden, dan denk ik niet dat jij en Portes Du Ski een match zijn. Heb je dat verlangen wél, dan zeg ik: welkom thuis!)

Op de kwaliteit van je coaching probeer ik invloed te krijgen. Beter skilessen zul je niet snel krijgen! Daar heeft de PMTS benadering haar sporen al in verdiend.

Idem voor jouw manier van glijden/trainen: die kun je aanzienlijk verbeteren, daarvan ben ik overtuigd – als je het in onze trainingen geleerde maar toepast.

Als deze 3 factoren – verlangen, coaching en trainingswijze – kloppen, dan kan iedereen leren excelleren in welke vaardigheid dan ook. En ja, dat geldt dus ook voor jou en het skien.

Maar dan moet je wel geloven dat het kán.

Mindset: fixed versus growth

De skier zonder balanslgevoel die ervan overtuigd is zijn plafond bereikt te hebben heeft een heel andere mindset dan Daniel Coyle, die gelooft – en onderbouwt! – dat je kunt leren excelleren in welke vaardigheid dan ook.

De mindset van de onhandige skier is een fixed mindset.

Het is die tweede mindset die je zult moeten omarmen om de rest van je leven te kunnen blijven groeien als skier.

Skiers met die eerste mindset zijn daartoe kansloos – niet omdat het niet kan, een Leven Lang Steeds Beter skien, maar omdat ze er niet in geloven en ze daarnaar gaan handelen. De mindset wordt een self-fulfilling prophecy, een voorspelling die zichzelf waarmaakt.

Welk zelfbeeld heb jij?

De termen growth & fixed mindset zijn afkomstig uit het werk van psychologe Carol Dweck. In haar onderzoek naar waarom mensen leren, ontdekte ze dat je als mens grofweg twee verschillende zelfbeelden kunt hebben:

  • een stabiel, onveranderlijk zelfbeeld dat berust op de overtuiging dat je nou eenmaal bent wie je bent: al je goede en minder goede eigenschappen zitten in je en daaraan kun je weinig doen; vertaald naar onze casus: heb je geen talent voor skien, dan zal het ook nooit wat worden; dit is de fixed mindset.
  • een flexibel, ontwikkelbaar zelfbeeld dat berust op de overtuiging dat je jezelf door eigen inzet altijd kunt blijven ontwikkelen: ja, je hebt je goede en je minder goede eigenschappen, maar in die slechte eigenschappen kun je verandering brengen en de goede eigenschappen kun je doorontwikkelen; vertaald naar onze casus: heb je geen talent voor skien, dan kun je dat ontwikkelen; dit is de growth mindset.

Skilessen

Ik ben nieuwsgierig,

Welke mindset hanteer jij, in het skien en in de rest van je leven?

Een growth mindset of een fixed mindset?

Neig je naar een fixed mindset, welk (ski-gerelateerd) ‘talent’ – welke vaardigheid, eigenschap, kwaliteit – denk je dan echt NOOIT te kunnen ontwikkelen?

Neig je naar een growth mindset, stel je dan eens voor dat je daar voor de volle 100% naar zou handelen: wat zou je het allerliefst dan VANDAAG nog aan je skitechniek willen veranderen en hoe zou je dat aanpakken.