PMTS skiing.

PMTS-skiing, parallelskiing, wil zeggen: direct leren skien met de ski’s parallel, volgens PMTS skisystems direct parallelskiën. Dat is die bewegingen leren, die we willen leren, dat scheelt veel tijd, later ergernis/teleurstellingen, is vele malen veiliger en geeft veel minder kans op (knie)blessures. Kost ook veel minder kracht.

Let hierop.

Deze erkenning is de enige garantie dat er ook echt deze parallelskiën techniek wordt toegepast.

Portes Du Ski is de enige skischool in Ned. met deze erkenning. pmts skiing let hierop.

pmts skiing

 Parallelskiën (carven) met bochten maken, kan op twee manieren uitgevoerd worden.

Door de ski’s:

                         A. gedraaid te worden.

                         B. te draaien.

Wij hebben voor A. gekozen door de ski’s gedraaid te worden. Dat is PMTS skiing.

Er wordt gebruik gemaakt van de externe krachten, zoals de zwaartekracht, wrijving, snelheid e.d. die op het lichaam inwerken en druk uitoefenen op de ski’s. Er wordt met deze krachten gewerkt en niet tegen deze krachten. Hierbij staat het balans houden altijd centraal en niet het stabiel staan. Balans houden is iets wat we de hele dag van nature doen en van jongs af aan geleerd of geoefend hebben. Dat doen we zonder na te denken.

De Harald Harb/PMTS-skisystems, pmts skiing toont aan dat de ploeg-methode niet meer toegepast behoeft te worden en zelfs slecht kan zijn voor het lichaam als deze niet juist wordt uitgevoerd. De ploegtechniek kan dan ook een negatieve invloed hebben op het moderne (parallel) skiën. Pmts skiing is de enige methode welke voldoet aan de moderne benadering van het skiën . Niet de ski’s draaien, maar door de ski’s gedraaid worden.

Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden en motivatie van de cursist zodat deze zich happy voelt. Hierdoor minder kans op het ontwikkelen van verkeerde bewegingen waardoor o.a. angst, blessures zouden kunnen ontstaan.