De piste regels zorgen voor ieders veiligheid op en rond de pistes.

De piste regels zijn de verkeersregels op en ronde de piste.

Wat voor de skiër geldt, geldt ook voor de snowboarders.

Zou iedereen  zich aan deze regels houden, dan zouden er veel minder ongelukken plaatsvinden.

Door met z’n allen hieraan te werken zouden we gezamenlijk de sneeuwsport veiliger kunnen maken.

 fis-cartoon11.Iedere skiër moet zich altijd zo gedragen dat hij anderen niet in gevaar brengt of schade berokkent
 fis-cartoon22. Iedere skiër moet zich qua snelheid en skistijl aanpassen aan zijn eigen capaciteiten, de toestand van de piste en het weer.
 fis-cartoon33. Wanneer een skiër een andere skiër van achteren (van boven)  nadert, moet hij zijn spoor zo kiezen, dat hij die ander niet belemmert of in gevaar brengt.
fis-cartoon44. Inhalen mag aan alle kanten, mits op zodanige afstand, dat de ingehaalde in geen van zijn bewegingen wordt belemmerd.
 fis-cartoon55. Een skiër die zich (weer) op de piste wil begeven of een piste wil kruisen, moet zich ervan vergewissen, dat hij daarbij anderen of zichzelf niet in gevaar brengt. Dat geldt ook na iedere stop. Om hoog kijken of er niemand aankomt.
 fis-cartoon66. Een skiër mag niet zonder noodzaak op nauwe onoverzichtelijke gedeelten van een afdaling stilstaan. Wie op zo’n helling valt of wil stoppen, moet zo snel mogelijk de weg vrijmaken en naar de kant gaan.
 fis-cartoon77. Een klimmende skiër mag alleen de zijkant van een afdalingstraject (piste) gebruiken.
 fis-cartoon88. Een skiër zal de aanwijzingen van de pistedienst moeten opvolgen en de borden respecteren.
 fis-cartoon99. Bij ongelukken is iedereen verplicht hulp te bieden.
 fis-cartoon1010. Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijke of niet, moet bij ongevallen zijn of haar persoonsgegevens verstrekken

Door onwetendheid, maar ook door gebrek aan techniek worden de regels vaak niet nagekomen.

Hierdoor ontstaan er botsingen met soms nare gevolgen. Als je je niet aan de regels hebt gehouden kan je er door aansprakelijk worden gesteld bij een ongeluk waarbij je betrokken bent geweest.