Parallelskiën.

parallelskien

Wat is parallelskiën?

De meesten noemen parallelskiën nu nog carven, maar het is gewoon skiën met de ski’s parallel naast/boven elkaar waarbij beide ski’s onder gelijke hoek op de sneeuw of ondergrond staan.

Carven is slechts een van de vele bewegingen welke bij het skien met de ski’s parallel kunnen worden toegepast.

Daarom kijk eens naar de ski’s, zijn deze uit elkaar of boven elkaar? Ze zijn boven elkaar en niet breed uit elkaar. Kijk maar naar de benen. De ene ski raakt haast de knie. In een brede stand kan dat niet.

Maar er zijn wel  grote verschillen bij het parallelskiën in de technische uitvoering/benadering.  Lees hier over verder welke keuze Portes Du Ski heeft gemaakt en waarom deze bewuste keuze gemaakt is.

Bij Portes Du Ski wordt geleerd en getraind te skien in alle facetten. Waarbij de basisbewegingen, die overal gemaakt moeten worden, centraal staan.

Over de omschrijving van parallelskiën in de skiles is iedereen het eens.

Maar bij het parallelskien  zijn grote verschillen in de uitvoering van de parallelski techniek.

A. druk geven. (krachtzetten/duwen op de ski of tegen de sneeuw) Tegen externe krachten (o.a. zwaarte kracht, wrijving) werken.

B. druk eraf halen en druk krijgen. (Been buigen ontspannen) De sneeuw duwt tegen de ski.  Met externe krachten werken.

Dit zijn de grote kern verschillen.

Je kan het vergelijken met een weegschaal.

 • Je kan een schaal laten zakken door er meer gewicht op te leggen. (Duwen op of tegen de ski)
 • Maar je kunt hem ook laten zakken door bij de ander gewicht af te halen. (Been ontspannen en gewicht verplaatsen. Druk er afhalen ontspannen)

Door een been te heffen/ontspannen komt er meer gewicht op het andere been. Dit doen we ook tijdens het lopen.

 • Voor dit laatste, werken met de externe krachten,  hebben wij binnen de PMTS de voorkeur. Dit kost veel minder kracht. Ook is het voor het lichaam een vertrouwde beweging.

Vroeger.

Dit is het parallelskiën zoals het vroeger gedaan werd. Toen de ski’s van hout en skischoenen van leer waren. Soms zie je deze techniek nog. Hierbij worden de ski’s en de skischoenen tegen elkaar gehouden.

Zo werd er vroeger parallel geskied.

Zo leren we het nu.

De misverstanden rond het parallelskiën. (Carven)

 • Het zou niet direct geleerd kunnen worden.
 • Kan alleen door sportieve mensen gedaan worden.
 • Kan alleen met snelheid worden toegepast.
 • De ski’s moeten aaneengesloten zijn.
 • De ski’s moeten ver breed staan.
 • Is alleen geschikt voor gevorderde of vergevorderde skiërs.

Al deze stellingen kloppen niet en zijn onjuist.

Zodat iedereen vanaf de eerste les, skiën met de ski’s parallel kan leren.

Maar alles valt en staat met de juiste houdingen op de ski’s.

Of welke weg wil de skischool of de skileraar bewandelen.

Zo is het nu en zo was het vroeger. Verschil zit het in het materiaal.

Enkels gebogen= knieën naar voren, heupen boven de enkels en handen voor het lichaam. Haaks op de ski’s staan is op een schuin vlak niet loodrecht.

Doordat we op een schuin vlak staan komen er andere krachten op de voeten te staan.

Bij het bochten maken wordt er steeds van kanten gewisseld op een schuin vlak.

De plaats van het zwaarte punt (com) en de heupen spelen hierbij een belangrijke rol.
PMTS = Primary Movements Teaching Systems  = skiën zonder veel kracht te gebruiken.

Direct parallelskiën op een natuurlijke manier. Gebruik maken van dagelijkse bewegingen. Geen houdingen of standjes leren, maar bewegen op en met de ski’s.

Door gebruik te maken van de natuurkundige wetten van Newton. Een lichaam in beweging volgt een rechtlijnige lijn. Via een externe kracht kan daarin verandering worden aangebracht. Richting verandering.

Daarom geen hoog of laag bewegingen maken met de heupen. Doen we ook niet bij het wandelen.
Benen bij elkaar bij het skiën.

Waarom deze aandacht voor een smalle stand, daarmee bedoel ik benen bij elkaar, als de meeste skileraren, meeste skischolen jaren lang met succes  de skiërs in een brede stand hebben leren skiën? ( Het wordt nu minder gedaan in het nieuwe Oostenrijkse skileerplan)

De oorzaak ligt onder andere in het kijken naar en interpreteren van de skihoudingen van grote skiërs, zoals World Cup racers, wanneer ze met grote snelheid bochten maken. Het eerste wat opvalt is dat het ski-spoor breed is. Als je echter goed naar hun houdingen kijkt kan je stellen dat ze skiën met de voeten boven elkaar, maar met de benen relatief dicht bij elkaar. Dit is niet zo tegenstrijdig als het lijkt. Er is een verschil tussen uit elkaar en boven elkaar. Er wordt op een schuin vlak gestaan. Dan kan er alleen breed (uit elkaar) gestaan worden als er parallel aan de vallijn, we dus recht naar beneden, glijden. Maar bij parallelskiën worden bochten gemaakt waardoor we schuin de helling afgaan en dus niet parallel aan de vallijn skiën.

Ook kan er gesteld worden dat deze benadering slechts een enkel onderdeel is van het skien. Dus ook het parallelskien.

Zo kan er ook geleerd worden om te stoppen. Maar dan door dwars op de helling te staan.

PMTS zonder kracht parallelskiën.

ski’s

Positie van de ski’s afhankelijk van de situatie. Breder op een ijzige piste smal in de verse sneeuw en in de buckles. Benen max. 15 cm uit elkaar. De ski’s zijn meer boven elkaar als uit elkaar. De afstand tussen de bovenbenen blijft gelijk. In de bochten zijn de ski’s meer boven elkaar dan uit elkaar. Afhankelijk van snelheid en hellingshoek.

stokken

Te veel mensen gebruiken de stokken geheel niet. Plaats de stok daar waar de vallijn de binding kruist, richting de vallijn. Zeker geen voorwaartse beweging of de stok prikken maar tippen. De stokken zullen de bewegingen ondersteunen.

spanning

De rompstabiliteit is erg belangrijk. Door je lichaamsspanning ontstaat er een basis waartegen de ski’s kunnen duwen. Zo kan het lichaam door de ski’s steeds in een bepaalde richting geduwd worden.

draaien

 1. counter balans en 2. counteracting.

Ad. 1. De bewegingen die we maken om niet te vallen of uit balans te raken.
Ad. 2. Tegen druk geven op de ski’s.

De enkels buigen Doriflexion-plantarflexiondoor de ski’s naar achteren te brengen, dit met een plantareflexie = voet naar beneden brengen in tegenstelling tot de dorsalflexie =  voet om hoog brengen.. Zo ontstaat er weerstand op de druk welke de ski krijgt op de voet. Steunen = actief.

hoek

Probeer het binnenbeen meer te buigen met sneeuwcontact, dan zal het buitenbeen zich automatisch strekken. Door het ene been te buigen wordt het andere been gestrekt. Groot verschil met de traditionele benadering want daar moet het been actief gestrekt worden.

dynamisch

De ski’s bewegen onder het lichaam door en er zal steeds in balans op de ski’s gestaan moeten worden. De ondergrond duwt tegen de ski’s en met deze kracht zal gewerkt moeten worden. Gewicht verplaatsen van de ene naar de andere ski (Transvere) Insturen en uitsturen van de bocht.
Werken met de verschillende krachten zoals de zwaarte kracht, de wrijving en centrifugaal kracht.

de ski’s

De ski’s doen het werk. Door vlak leggen (release) wordt de druk van de ski’s gehaald  en door te kanten (edging) wordt de druk opgebouwd en zullen de ski’s van richting veranderen.  Dat gebeurt bij het insturen van de bocht.
Door gebruik te maken van de tegendruk geleverd door de sneeuw en de zwaartekracht ( = snelheid) worden de ski’s gedraaid en draait het lichaam mee.

Onze benadering van de parallelskitechniek.

Verschillen.

Dat er grote verschillen zitten tussen de verschillende benaderingen laten deze foto’s van deze skiërs zien. parallelskiën is meer dan alleen met de ski’s naast elkaar (parallel) skiën wat vaak gedaan wordt. Er komt ook balans bij en de bewegingen of vaardigheden om in balans op de ski’s te staan. Vaak ontbreekt het aan deze vaardigheden en kost het veel kracht en inspanning om zo parallel te skiën. Met de juiste vaardigheden kost de techniek veel minder kracht en inspanning. Het is dan door de ski’s gedraaid worden en niet de ski’s draaien.

De rechter skier heeft onze voorkeur.

Kijk naar:

 1. de afstand tussen de bovenbenen,
 2. de gekante ski’s,
 3. de stand van de onderste knie. H-frame en A-frame.
 4. stand van de schouders.
 5. heupen

Kijk hoe de krachtlijnen moeten lopen en zo geen negatieve invloeden hebben op de gewrichten.
Hierin onderscheidt de PMTS benadering zich.
Een bocht bestaat uit drie delen bij het skiën.

Bij het parallelskiën of skien met de ski’s parallel gaat het om het volgende:

A. Het insturen van de bocht = naar de vallijn = naar het dal. (high C) Hier wordt geremd en van richting veranderd.

B. Het uitsturen van de bocht = van de vallijn = haaks op de berg.(low C) Hier wordt de snelheid en/of de richting bepaald.

Door eerst te leren uitsturen = stoppen met de ski’s naast elkaar wordt de angst om te snel te gaan voorkomen, want uitsturen is stoppen is haaks op de helling staan.

Steeds is het belangrijk waar wil ik niet naartoe. Bij het inzetten van de bocht wil ik niet verder die kant op, daarom ga ik de andere kant op als ik me tegenhoud. Dat doe ik door de ski’s te kantelen. De ski’s worden in de richting gekanteld waar ik naartoe wil.

parallelskiën bij Portes Du Ski.

Daarom wordt er vanaf het begin, het direct parallelskiën geleerd om de snelheid onder controle te houden. Dit kan door de ski’s op de zijkant te zetten, dit noemen we kanten van de ski’s. Hierdoor gaan de ski’s in de sneeuw, dan draaien de ski’s uit zich zelf en hoeven we de ski’s niet met kracht te draaien.
Bochten maken = remmen = snelheid onder controle hebben. Daarom leren remmen via bochten met de ski’s parallel en niet via ploeg. Dus niet in de vallijn stil trachten te staan, maar haaks op de berg/vallijn.

 • Een A maken, of pizza maken, wordt er ook wel gezegd.  Zeker niet om te stoppen.
 • Bocht maken is stoppen.
 • Via een bocht dwars op de helling staan. Zoals de kinderen zeggen: “Een kikker maken” met de ski  waar we naar toe gaan.

Kom hier bij Portes Du Ski om parallelskiën te leren en te trainen om dan daar lekker te kunnen genieten,  plezier te hebben. Om daar de bewegingen  te kunnen toepassen. Daar lekker skiën. ( Het is dan niet nodig om daar naar een skischool of skileraar te gaan om skiën te leren).

Want wat is er niet heerlijker om lekker ontspannen de bergen af te komen.